Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

  1. Indywidualne sprawy osób zainteresowanych/klientów Spółki są załatwiane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia wpływu sprawy do Spółki, z zastrzeżeniem odrębności trybów i terminów określonych w obowiązujących przepisach, a także z uwzględnieniem dłuższych okresów załatwiania spraw, wynikających ze znacznego skomplikowania sprawy lub jej charakteru.
  2. Skargi i wnioski kierowane do Zarządu Spółki oraz odpowiedzi na nie są rejestrowane i dokumentowane w Dziale Finansowo Księgowym.
  3. Dział Finansowo Księgowy przekazuje niezwłocznie skargi i wnioski do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym. Komórki organizacyjne wspólnie z Działem Finansowo Księgowym przygotowują projekt pisemnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
  4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Prezes Zarządu albo upoważniona przez niego osoba.
  5. W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.
  6. W przypadku gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym, w godzinach ustalonych zgodnie z ust. 5.
  7. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania osób zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 49 w Koninie.
  8. Osoby zainteresowane/klienci Spółki mają prawo uzyskiwać informacje w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wyrażenia zgody na wybrany przez siebie sposób przekazywania informacji.
Dodano: , Dodał: Maciej Nowicki
Edytowano: , Edytował: Maciej Nowicki
Liczba wyświetleń strony: 607
drukuj zawartość
Copyright © PWiK Konin.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting