Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy do Spółki można zgłąszać w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem.

Biuro Obsługi Klienta: 63 240 39 99
Centrala: 63 240 39 00
Sekretariat: 63 240 39 01
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
faks: 63 240 83 80

Biuro Obsługi Klienta wchodzi w skład Pionu Dyrektora Generalnego.
Zadaniem Biura jest kompleksowa realizacja działań związanych z pozyskiwaniem, obsługą i rozliczaniem Klientów. Do zadań szczegółowych należą:
 • plombowanie, odbiór oraz wymiana  wodomierzy służących do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej (utrzymania terenów zielonych lub cele produkcyjne),
 • wymiana wodomierzy głównych na zlecenie Odbiorcy,
 • wymiana wodomierzy w budownictwie wielorodzinnym na zlecenie administratorów budynków,
 • wykonywanie podejść pod wodomierze główne lub wodomierze służące do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej,
 • wymiana zaworów na zlecenie odbiorcy,
 • rozplombowanie wodomierza głównego i ponowne plombowanie w związku ze zmianami na instalacjach wewnętrznych,
 • odcinanie dopływu wody w przypadku braku lub uszkodzenia zaworów głównych (mrożenie przyłącza przy użyciu CO),
 • zakup wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego,
 • zakup modułu radiowego umożliwiającego zdalny odczyt,
 • odcięcie i włączenia wody w przypadkach nieuregulowania przez Klienta należytych płatności,
 • kontrola szczelności instalacji wewnętrznej budynku.
Korespondencję dostarczaną do Przedsiębiorstwa w formie papierowej (listy zwykłe, listy polecone, pisma procesowe egzekucyjne, decyzje administracyjne, faktury, noty, sprawy pilne i inne) przez operatorów pocztowych oraz przychodzące w formie elektronicznej (np. faksy, e-maile, faktury) przyjmuje Sekretariat i Punkt Kancelaryjny. Punkt Kancelaryjny jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego i zewnętrznego. Pisma składane bezpośrednio przez Klientów, przyjmowane są również w Biurze Obsługi Klienta.
 
Wpływające do spółki paczki przyjmuje Magazyn znajdujący się na parterze biurowca przy ul. Poznańskiej 49.
 
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne czynne całą dobę pod nr telefonu 994
 
Pogotowie przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także m.in. bierze udział w zarządzaniu informacją o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków oraz o prowadzonych pracach w zakresie usuwania awarii
Dodano: , Dodał: Maciej Nowicki
Edytowano: , Edytował: Maciej Nowicki
Liczba wyświetleń strony: 1116
drukuj zawartość
Copyright © PWiK Konin.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting