Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki zgodnie z § 7 Aktu Założycielskiego jest następujący:
 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z).
 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z).
 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z).
 6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).
 7. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).
 8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z).
 9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).
 10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).
 11. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z).
 12. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z).
 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 15. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z).
 16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
 17. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
 18. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z).
 19. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z).
 20. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).
 21. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z).
 22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).
 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
 24. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).
 25. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
 26. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).
 27. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z).
 28. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).
 29. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).
 30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).
 31. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z).
 32. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z).
 33. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z).
 34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z).
 35. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).
 36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10 Z).
 37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z).
 38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
 39. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).
 40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
 41. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z).
 42. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).
 43. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z).
 44. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 77.32.Z).
 45. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z).
 46. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).
 47. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
 48. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).
 49. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
Dodano: , Dodał: Maciej Nowicki
Edytowano: , Edytował: Maciej Nowicki
Liczba wyświetleń strony: 631
drukuj zawartość
Copyright © PWiK Konin.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting