Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Rodzaje rejestrów i ewidencji

A. W Spółce prowadzi się następujące rodzaje rejestrów:
 1. Rejestr Korespondencji Przychodzącej
 2. Rejestr Korespondencji Wychodzącej
 3. Rejestr Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu
 4. Księga Inwentarzowa (środków trwałych)
 5. Rejestr niskocennych rzeczowych składników majątku trwałego
 6. Rejestr pieczątek
 7. Rejestr wypisywanych dowodów obrotu materiałowego prowadzony przez właściwe Działy
 8. Rejestr reklamacji
 9. Rejestr wypadków przy pracy
 10. Rejestr wyjazdów służbowych
 11. Rejestr osób pracujących na stanowiskach w szczególnych warunkach
 12. Rejestr zamówień publicznych
 13. Rejestr kontroli zewnętrznych
 14. Rejestr zgłoszeń awarii oraz innych przypadków związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 15. Rejestr zamarzniętych przyłączy wodociągowych.
Udostępnianie danych zawartych w powyższych rejestrach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej dany rejestr.

B. W Spółce prowadzi się następujące rodzaje ewidencji:
 1. Ewidencji wyjść w godzinach służbowych
 2. Ewidencja badań okresowych
 3. Ewidencja przyjęć i zwolnień pracowników
Udostępnianie danych zawartych w powyższych ewidencjach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej daną ewidencję.

C.
 1. W Spółce jest prowadzone przez Dział Inwestycji i Rozwoju archiwum dokumentacji technicznej - zasady udostępnianie dokumentacji określa „Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania, wypożyczania dokumentacji technicznej” IN.TT.05 z dn. 23.05.2003 roku.
 2. W Spółce jest również prowadzona przez Dział Finansowo Pracowniczy Zakładowa Składnica Akt. Zakres działania Zakładowej Składnicy Akt określa zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018 Prezesa Zarządu – z dnia 10.05.2018 roku w sprawie: wprowadzenia w życie „Instrukcji kancelaryjnej”, „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” oraz "Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt".
Dodano: , Dodał: Maciej Nowicki
Edytowano: , Edytował: Maciej Nowicki
Liczba wyświetleń strony: 910
drukuj zawartość
Copyright © PWiK Konin.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting